Vi fekk også bilder frå Maya i Oslo. Hennar nye liv inneheld mange spennande opplevingar, ho reiser med buss, tog og trikk, og taklar Oslo S som ho skulle ha vokse opp der (lydnivået her kunne vel av og til minne om det…smiley)

Her er nokre bilder frå hennar første dagar hos Eva:

Blog Image

Blog ImageBlog Image

Blog Image

Blog Image

Blog Image

Blog Image

Glad i born….nam…smiley

Blog Image

Greit å ordne seg med sentral soveplass smiley

Blog Image